!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovera eller bygga om?

Innan en ombyggnation påbörjas måste den godkännas av styrelsen.

 

Ansökan lämnas in till styrelsen (I brevlådan utanför styrelserummet i hus 55d)och skall innehålla en beskrivning av ombyggnationen samt dokumentation i vilket det skall framgå huruvida ombyggnationen berör bärande delar av fastigheten.

Framtagandet av rätt information och dokument ansvarar den boende för framtagandet.

 

Vid förändring av badrummen där man tar bort badkaret får INTE duschväggar monteras i befintliga badrum på befintlig fuktspärr.Här rekommenderar vi duschkabin

Altanbygge måste lämnas ansökan om, även ombyggnad av sådan.

 

Det är medlemmen som skall säkerställa att ombyggnaden genomförs på ett fackmannamässigt sätt samt stå för samtliga av ombyggnaden uppkomna kostnader; dessutom själv ombesörja inhämtandet av samtliga tillstånd som berörda myndigheter och instanser önskar.

 

Vi ber Er även respektera föreningens tider under vilka det är tillåtet att arbeta med lägenheten.

Vardagar 07:00-18:00

Lördagar  09:00- 16:00

Söndagar  Ej något störande arbete

Förvarna gärna dina grannar om du tänkt göra ett större renoveringsarbete

 Nedan ligger en blankett som kan användas för ombyggnad.

 

I

 

Dokument

andring-i-lagenhet.pdf 2017-09-06

Uppdaterad 2018-03-12