!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vem ansvarar för vad?

 

För skötsel, reparationer, utbyten och underhåll gäller generellt:

1.      Allt som finns på insidan av husen - bostadsrättsägarna

2.      Husstommarna, fasta tekniska system, utsida, yttre området gemensamma lokaler

(Kontakta Riksbyggen´s felanmälan 0771-860860 om du är osäker om reparationen går på föreningen.)

Kom ihåg att väsentliga ändringar skall godkännas och protokollföras av styrelsen! (§31och 32 i stadgarna) Detta gäller t.ex. ingrepp i väggar och stommen,samt till/ombyggnader av uteplatser. Du kan annars riskera att tvingas återställa till urspungligt skick. (Är du osäker vad som gäller för den renovering/ombyggnad som du planerar kontakta ALLTID styrelsen innan du påbörjar arbetet.)

För fler detaljer: Läs broschyren "Vem ansvarar för underhållet?" som är en tolkning av stadgarna. Broschyren har delats ut vid ett flertal tillfällen och finns då ofta insatt i den ursprungliga bopärm som en del hushåll fortfarande har kvar. Den finns även nedladdningsbar i PDF-format nedan.

 Gällande försäkringsfrågor se även informationen i konsumenternas försäkringsbyrås "Bostadsrätt och försäkring" som finns nedladdningbar nedan (hämtad från http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se).

 

 

Dokument

Vem_ansvarar_för_underhållet_sidan_1_&_2.doc 2010-06-07
Vem_ansvarar_för_underhållet_sidan_3.doc 2010-06-07
Bostadsrätt_och_försäkring_konsumenternas_försäkringsbyrå_april_2007.pdf 2009-01-26

Uppdaterad 2018-03-12