!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

 

För att vi ska trivas med vårt boende och varandra har styrelsen tagit fram några trivselregler.

Trivselregler för oss som bor i Brf Rappedalen

 

Vi som bor här...
...visar varandra hänsyn

Genom att inte störa varandra Vardagar:  mellan kl. 22,00-07,00.

Lördag:Arbeten mellan 9,00-16,00  Söndag: Inga störande Arbeten
Du får alltså inte borra, spika i väggarna och liknande, spela musik högt osv mellan dessa tider. Förvarna gärna dina grannar om du tänkt göra ett större renoveringsarbete eller ha fest, men respektera de som blir störda. Även om det är tillåtet att borra, spela musik osv fram till klockan 22.00, tänk på att det finns medlemmar som vill ha lugn och ro tidigare på kvällen.Om du, mot förmodan, känner att du blir störd gäller följande:

1. Ta kontakt med den som stör och informera att du störs. Om du vid upprepade tillfällen ändå inte upplever att dina förmaningar hjälper agera enligt punkt 2.

2. Kontakta Störningsjouren på telefon 0771-860860

(Riksbyggen kommer att debitera avgiften för utryckningen på den om står för störningen from andra utryckningen.)

Vi lär våra barn att vara rädda om vår närmiljö och de ytor som tillhör föreningen samt att visa övriga boende hänsyn. Vi håller gemensamt uppsikt över de barn som vistas i närområdet.


Tänk på att rökning på uteplatser och balkonger kan upplevas som störande - visa hänsyn. Rökning i trapphusen är förbjudet.

...håller uppsikt över våra sällskapsdjur
Sällskapsdjur får inte vistas vid/i innergårdarnas sandlådor.

Håll hundar/katter kopplade och se till att de inte förorenar inom området.

...hjälps åt att ha ordning och reda inom vårt närområde.

Lämna våra hushållssopor där det finns plats och se till att locket till sopbehållarna alltid går att stänga. Tänk på att vara noggrann och sortera kompost och restavfall..

Vi hjälps åt att hålla efter skräp och saker som finns på föreningens område.

...endast använder en liten barnpool (max350l) 

på sommaren, inte tillåtet med större pooler.

....spolning av stenplattor/altangolv

får endast ske ett par ggr om året tex vårstädning. 


...förbjudet att tvätta bilen på föreningens mark
Enligt lag (miljöbalken 2 kap) ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Biltvätt på gatan innebär att förorenat vatten går direkt ut i grundvattnet. Föroreningarna är i form av allt från oljerester, organiska kolväten till tungmetallpartiklar.


...sköter våra tvättstugor enligt föreningens regler
Tvättstugorna är till för boende i terasshusen, vi ber er att följa de regler som finns uppsatta samt på hemsidan. Se till att lämna tvättstugan i ett rent och snyggt skick.

...nyttjar återvinningscentralen enligt anvisningar
Vid återvinningscentralen finns information om hur avfall ska sorteras och vad som kan lämnas i vår återvinningscentral.

Vid pappers/kartong insamlingen. Tänk på att alltid sortera mellan papper och kartong samt att platta till dina kartonger, då ryms det mer och förening slipper betala för extra tömningar som mestadels innehåller luft. Då containern är full får inget ställas kring eller på denna....grillar med hänsyn
Det finns inget generellt förbud mot grillning i flerbostadshus, det är alltså upp till oss själva att grilla med hänsyn till varandra. Tänk på dina grannar som bor bredvid och/eller över dig.

För god grannsämja, trivsel och säkerhet rekommenderar vi följande:

  • Grilla en bit i från husen. Då slipper grannar drabbas av rök och os.
  • Använd inte kolgrill på balkongen eller uteplatsen. Dels ryker de mer än nödvändigt och dels kan de orsaka ett häftigt brandförlopp som kan vara svår att kontrollera - framförallt hos din granne.
  • Om du ska grilla på balkongen eller uteplatsen - välj en el- eller gasgrill. Observera att gastuber inte får förvaras inomhus.

 

...följer övriga brandskyddsregler
Skrymmande föremål och brännbara föremål, såsom barnvagnar, möbler, cyklar, skor etc får inte placeras i trapphuset. Dessa ska förvaras i därför avsett förråd/bostad.